Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. wykonania chodnika w obrębie murów obronnych od ul. Pomorskiej do ul. Wyszyńskiego

Numer: 418, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-05-12, data przekazania: 2021-05-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-05-26