Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. liczby podmiotów, które złożyły wniosek i skorzystały ze zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach uchwały na tworzenie nowych miejsc pracy

Numer: 424, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-05-12, data przekazania: 2021-05-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Finansowo - Budżetowy , data odpowiedzi: 2021-05-26