Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż urządzenia rejestrującego dopuszczalną prędkość w m. Wierzbnica na drodze krajowej nr 23

Numer: 442, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-06-17, data przekazania: 2021-06-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Srokowska wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-07-02