Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Na jakim etapie jest projekt rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Myśliborzu

Numer: 66, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-03-11