Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelacje GN.0003.4.2019 dot. włączenia studni kanalizacyjnych w kwartale ul. Andersa do systemu kanalizacyjnego, jak również utwardzenia części kwartału wraz z drogą techniczną do punktu odbioru odpadów komunalnych

Numer: 68, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2019-03-13