Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelacje GN.0003.29.2019 dot. likwidacji śmietnika

Numer: 69, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2019-03-13