Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont chodnika w pasie ul. Pionierów ze względu na wystającą obudowę studni telekomunikacyjnej

Numer: 74, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-03-13