Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Z jakich środków zostaną zrealizowane zadania zgłoszone w interpelacjach

Numer: 76, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Warachowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych, data odpowiedzi: 2019-03-08