Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. Programu rządowego

Numer: 78, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Antczak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych, data odpowiedzi: 2019-03-13