Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapadnięcie się konstrukcji studzienki telekomunikacyjnej na ulicy Marii Dąbrowskiej na Os. Poetów

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-03-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rampała radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-03-21