Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Doświetlenie ulicy Kamiennej (1 lampa) - okolica wjazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy

Numer: 82, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wiesława Ścibiorska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-04-08