Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. utwardzenia parkingu - wjazd od ul. Boh. Warszawy dla kientów Ośrodka Pomocy Społecznej

Numer: 91, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-04-08