Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podjęcie działań mających na celu niezwłoczne poprawienie stanu nawierzchni w drodze gruntowej o nr działki 42 obręb Ławy

Numer: 95, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Wójciak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-04-08