Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oświetleniem wyrównanie i utwardzenie części parkingowej przed basenem miejskim

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2018-12-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Warachowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-01-04