Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
462 - rozwiń Remont chodnika od ronda S. Dariusa i S. Girenasa do Parku Armii Krajowej interpelacja Marek Antczak 2021-09-28 2021-10-08
461 - rozwiń Usunięcie samosiejek przy Górce Ślimaczej interpelacja Marek Antczak 2021-09-28 2021-10-08
460 - rozwiń Budowa pasa zjazdowego dla pojazdów skręcających w prawo, w kierunku Myśliborza na ul. Lipową interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2021-09-28 2021-10-13
459 - rozwiń Budowa dwóch wyniesień na ul. Lipiańskiej, od SP 3 do Alei Jabłonkowej interpelacja Jan Jakubów 2021-09-28 2021-10-08
458 - rozwiń Pisma dot. SEC Region Sp. z o.o. ws. sprzedaży udziałów interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-16 2021-09-20
457 - rozwiń Wykup mieszkań komunalnych na ul. Andersa interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
456 - rozwiń Rewitalizacja rynku w obrębie kolegiaty i ratusza interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
455 - rozwiń Ułożenia płyt betonowych w pasie drogi ul. Wschodnia, Malborska interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
454 - rozwiń Wypowiedzenie z pracy pracowników od 1.05.21 do 31.08.21 interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
453 - rozwiń Sprzedaż działek po byłej mleczarni interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
452 - rozwiń Przetarg na sprzedaż terenów KOWR w strefie ekonomicznej w Renicach interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
451 - rozwiń Montaż lamp oświetlających przejścia dla pieszych w pasie DK 26 ul. Lipowa, Boh. Warszawy, Piłsudskiego interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
450 - rozwiń Montaż lamp oświetleniowych w pasie DK 26 na wys. ul. Królewieckiej interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
449 - rozwiń Iluminacja obwarowań miejskich, Bramy Pyrzyckiej, Baszty Prochowej interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
448 - rozwiń Przygotowania leśnych szlaków interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
447 - rozwiń Usunięcie uszkodzeń ścieżki rowerowej na DK 26 interpelacja Piotr Rygiel 2021-09-15 2021-09-17
446 - rozwiń Dwa wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Celnej interpelacja Jan Jakubów 2021-09-13 2021-09-27
445 - rozwiń Przegląd hydrantów interpelacja Jerzy Warachowski 2021-08-30 2021-09-13
444 - rozwiń Plaża przy Zatoce Ptasiej interpelacja Jan Jakubów 2021-06-17 2021-07-02
443 - rozwiń Chodnik na ul. Północnej interpelacja Jan Jakubów 2021-06-17 2021-07-02
442 - rozwiń Montaż urządzenia rejestrującego dopuszczalną prędkość w m. Wierzbnica na drodze krajowej nr 23 interpelacja Bożena Srokowska 2021-06-17 2021-07-02
441 - rozwiń Zakres prac na ul. Daszyńskiego interpelacja Jan Jakubów 2021-06-11 2021-06-24
440 - rozwiń Wycinka drzew w Lasku Rakarza interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2021-06-08 2021-06-22
439 - rozwiń Wykoszenie trawy na Górce Ślimaczej, uporządkowanie wokół nasadzeń na 11 Listopada i naprawa płotków wzdłuż tej ulicy interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2021-06-08 2021-06-22
438 - rozwiń Zadaszenie przystanku autobusowego przy ul. Królewieckiej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2021-06-08 2021-06-22
437 - rozwiń Zjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-31 2021-06-14
436 - rozwiń Posadowienie na placu zabaw przy ul. 11 Listopada nowych urządzeń zabawowych interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-31 2021-06-14
435 - rozwiń Plaża miejska w sezonie letnim interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-31 2021-06-07
434 - rozwiń Informacja nt. inwestora ws. terenu tzw. Półwyspu Rakarza interpelacja Marek Antczak 2021-05-27 2021-06-10
433 - rozwiń Teren przy J. Golenickim interpelacja Marek Antczak 2021-05-27 2021-06-10
432 - rozwiń Wycinka drzew - Półwysep Rakarza interpelacja Marek Antczak 2021-05-14 2021-05-28
431 - rozwiń Budowa kąpieliska przy ul. Daszyńskiego interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
430 - rozwiń Dot. zakupu urządzenia do dokarmiania ptactwa na terenie Parku Armii Krajowej interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
429 - rozwiń Dot. zakupu gruzu od firmy zewnętrznej na potrzeby Gminy interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
428 - rozwiń Dot. gruzu z rozbiórki Mleczarni interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
427 - rozwiń Dot. wykonania remontu wiatraka przy ul. Szkolnej interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
426 - rozwiń Dot. sprzedaży terenów po byłej Mleczarni oraz operatu szacunkowego interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
425 - rozwiń Dot. liczby podmiotów, które złożyły wniosek i skorzystały ze zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu inwestycji na terenie Gminy Myślibórz interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
424 - rozwiń Dot. liczby podmiotów, które złożyły wniosek i skorzystały ze zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach uchwały na tworzenie nowych miejsc pracy interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
423 - rozwiń Dot. ilości podmiotów gospodarczych zainteresowanych strefą przemysłową w Renicach interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
422 - rozwiń Dot. wykonania remontu drogi dojazdowej od ul. Wschodniej do Oczyszczalni Ścieków w Myśliborzu interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
421 - rozwiń Dot. napraw na ternie miasta i gminy Myślibórz ubytków drogowych interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
420 - rozwiń Dot. wykonania wiaty śmietnikowej przy ul. Niedziałkowskiego obok Banku PKO BP interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
419 - rozwiń Dot. wykonania wiaty śmietnikowej przy zbiegu ulic Spadzista i Warszawska interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
418 - rozwiń Dot. wykonania chodnika w obrębie murów obronnych od ul. Pomorskiej do ul. Wyszyńskiego interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
417 - rozwiń Dot. wyłonienia wykonawcy na realizację oświetlenia na ul. Królewieckiej interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
416 - rozwiń Dot. wyłonienia wykonawcy na wykonanie iluminacji świetlnych obramowań miejskich interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
415 - rozwiń Ilu pracowników pracowników urzędu od 1 stycznia 2019 do 29 kwietnia 2021 roku zostało zatrudnionych przez Urząd Miejski w Myśliborzu interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
414 - rozwiń Ilu pracowników Urzędu w okresie od 1 stycznia 2019 do 29 kwietnia 2021 złożyło wypowiedzenia świadczenia stosunku pracy przez Urząd Miejski w Mtśliborzu interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
413 - rozwiń Dot. pilnego remontu drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Derczewie wraz z oświetleniem interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
412 - rozwiń Dot. terminu wykonania ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza komunalnego w Myśliborzu interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
411 - rozwiń Dot. wykonania oświetlenia ul. Wschodniej - dojście do oczyszczalni ścieków oraz rodzinnych ogrodów działkowych interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
410 - rozwiń Prośba o szczegółowy harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego dot. modernizacji ul. Pionierów ze względu na duże utrudnienia komunikacyjne mieszkańców interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
409 - rozwiń Prośba o posadowienie na terenie placu zabaw przy ul. 11 Listopada ławek oraz toalety interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
408 - rozwiń Informacja o kosztach udziału Gminy Myślibórz w plebiscycie Orły Polskiego Samorządu interpelacja Piotr Rygiel 2021-05-12 2021-05-26
407 - rozwiń Utwardzenie przejść i ścieżek na cmentarzu komunalnym interpelacja Jan Jakubów 2021-04-30 2021-05-14
406 - rozwiń Utwardzenie drogi na przepuście łączącej kanał między jeziorami interpelacja Jan Jakubów 2021-04-30 2021-05-14
405 - rozwiń Koszty oświetlenia stadionu interpelacja Roman Wąsik 2021-04-19 2021-04-20
404 - rozwiń Remont drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków interpelacja Piotr Rygiel 2021-04-19 2021-04-30
403 - rozwiń Uchwały, sprawozdania i odpowiedzi na interpelacje na BIP interpelacja Piotr Rygiel 2021-04-19 2021-04-30
402 - rozwiń Rondo w pasie drogi 26 i 23 , czy kostka pochodzi z rozbiórki drogi przy ulicy Dworcowej interpelacja Piotr Rygiel 2021-04-19 2021-04-30
401 - rozwiń Rewitalizacja Parku - druga tura konsultacji społecznych interpelacja Piotr Rygiel 2021-04-19 2021-04-30
400 - rozwiń Ślimacza Górka - montaż monitoringu interpelacja Piotr Rygiel 2021-04-19 2021-04-30
399 - rozwiń Przegląd placów zabaw interpelacja Piotr Rygiel 2021-04-19 2021-04-30
398 - rozwiń Wycinka krzaków i traw na terenie Grodziska Łysej Góry interpelacja Piotr Rygiel 2021-04-19 2021-04-30
397 - rozwiń Zatrudnienie dodatkowego ratownika na plaży Miejskiej w sezonie 2021 interpelacja Piotr Rygiel 2021-04-19 2021-04-28
396 - rozwiń Tereny objęte opłatą adiacencką w 2021 roku zapytanie Małgorzata Piwowarczyk 2021-04-19 2021-05-04
395 - rozwiń Przygotowanie terenu ul. Jabłonkowa do pobrania opłaty adiacenckiej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2021-04-19 2021-05-04
394 - rozwiń Chodnik na ul. Północnej interpelacja Jan Jakubów 2021-03-31 2021-04-13
393 - rozwiń Utwardzenie drogi na ul. Daszyńskiego interpelacja Jan Jakubów 2021-03-31 2021-04-13
392 - rozwiń Naprawa chodników interpelacja Marek Antczak 2021-03-05 2021-03-18
391 - rozwiń Podcięcie konarów drzew na ul. Kamiennej interpelacja Jan Jakubów 2021-03-04 2021-03-16
390 - rozwiń Utwardzenia nawierzchni drogi od plaży przy ul. Daszyńskiego do grodziska interpelacja Jan Jakubów 2021-03-04 2021-03-16
389 - rozwiń Usunięcie nadmiernej ilości jemioły naprzeciwko przystanku autobusowego na ulicy Łużyckiej interpelacja Jan Jakubów 2021-03-04 2021-03-16
388 - rozwiń Zła nawierzchnia alejek na cmentarzu interpelacja Wiesława Ścibiorska 2021-03-03 2021-03-16
387 - rozwiń Budynek po byłej mleczarni interpelacja Marek Antczak 2021-03-02 2021-03-16
386 - rozwiń Wnioski składane przez spółki komunalne PGKiM, PWiK do gminy interpelacja Marek Antczak 2021-03-02 2021-03-16
385 - rozwiń Utrzymania dróg powiatowych Golenice - Kierzków, Golenice – Czerników interpelacja Marek Antczak 2021-03-02 2021-04-09
384 - rozwiń Oznakowanie poziome na ul. Łużyckiej interpelacja Marek Antczak 2021-03-02 2021-03-16
383 - rozwiń Stworzenie jadłodzielni interpelacja Marek Antczak 2021-03-02 2021-03-16
382 - rozwiń Zwolnienia z opłat - koncesja na alkohol, przedsiębiorców prowadzących dział. gastronomiczną interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
381 - rozwiń Ubytki drogowe na ul. Pionierów, Boh. Warszawy interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
380 - rozwiń Chodniki na ul. Armii Krajowej interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
379 - rozwiń Chodniki na terenie Parku Armii Krajowej interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
378 - rozwiń Chodniki, trakty piesze na terenie cmentarza komunalnego interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
377 - rozwiń Trakty piesze na terenie cmentarza komunalnego interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
376 - rozwiń Oświetlenie dot. dk 26 i 23 - przejścia dla pieszych interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
375 - rozwiń Informacja dot. liczby mieszkań komunalnych 2014-2020 interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
374 - rozwiń Informacja dot. liczby zakładów pracy 2014-2020 interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
373 - rozwiń Informacja o liczbie ludności miasta i gminy Myślibórz 2014-2020 interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
372 - rozwiń Oświetlenie dk 26 ul. Królewiecka interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
371 - rozwiń Iluminacja świetlna na obwarowaniach miejskich, Baszcie Prochowej oraz Bramie Pyrzyckiej interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
370 - rozwiń Ubytki drogowe na drogach gminnych interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
369 - rozwiń Wycinka kasztanowca przy ul. Niedziałkowskiego interpelacja Piotr Rygiel 2021-02-03 2021-02-17
368 - rozwiń Furtka i panel ogrodzeniowy na cmentarzu komunalnym w Kierzkowie interpelacja Damian Galas 2021-01-25 2021-02-09
367 - rozwiń Punkty świetlne w m. Kierzków i m. Rów interpelacja Damian Galas 2021-01-25 2021-02-09
366 - rozwiń Zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina : Myślibórz obręb Kierzków - Etap I,II interpelacja Damian Galas 2021-01-25 2021-02-08
365 - rozwiń Współpraca z Gminą Trzcińsko Zdrój ws. wspólnych działań dot. ścieżek pieszo-rowerowych zapytanie Damian Galas 2021-01-29 2021-02-08
364 - rozwiń Oświetlenie terenów tj. nowego cmentarza oraz podstrefy ekonomicznej zapytanie Damian Galas 2021-01-29 2021-02-12
363 - rozwiń Dot. działki 193 ob. Derczewo i 601/6 ob. Sulimierz interpelacja Damian Galas 2021-01-29 2021-02-12
362 - rozwiń Termin rozpoczęcia prac związanych z ostatnim etapem zmiany sposobu użytkowania budynku pod salę wiejską w Kierzkowie oraz termin ogłoszenia przetargu i terminu oddania budynku interpelacja Damian Galas 2021-01-29 2021-02-08
361 - rozwiń Termin zakończenia prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kierzków interpelacja Damian Galas 2021-01-29 2021-02-11
360 - rozwiń Utwardzenie przejść i ścieżek na cmentarzu interpelacja Jan Jakubów 2021-01-29 2021-02-09
359 - rozwiń Naprawa chodnika i położenie bruku na ul. Celnej interpelacja Jan Jakubów 2021-01-29 2021-02-09
358 - rozwiń Lampy na ul. Za Bramką interpelacja Jan Jakubów 2021-01-29 2021-02-09
357 - rozwiń Koszty poniesione na podniesienie kwalifikacji czyli: szkolenia, kursy, studia i inne pracowników urzędu gminy oraz spółek gminnych zapytanie Małgorzata Piwowarczyk 2021-01-28 2021-02-10
356 - rozwiń Zamontowanie dodatkowego słupka przy cmentarzu wojennym interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2021-01-28 2021-02-09
355 - rozwiń Analiza podstawy dofinansowania medycznej opieki nocnej i świątecznej w Myśliborzu z budżetu Gminy (wniosek 60 tys.) zapytanie Małgorzata Piwowarczyk 2021-01-28 2021-04-29
354 - rozwiń Zastosowanie środka zapobiegawczego, uniemożliwiającego parkowanie samochodu na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Celnej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2021-01-28 2021-04-09
353 - rozwiń Oświetlenie skrzyżowania ul. Celnej z ul. Jabłonkową oraz chodnika na ul. Celnej za DPS interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2021-01-28 2021-02-09
352 - rozwiń Porozumienie ws. ścieżki rowerowej Rów- Trzcińsko Zdrój interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-12-22 2020-12-30
351 - rozwiń Lekcje ekologiczne. Egzekwowanie prawa drogowego. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-12-22 2020-12-31
350 - rozwiń Przejście dla pieszych na ul. Łużyckiej interpelacja Zenon Wójciak 2020-12-15 2021-02-08
349 - rozwiń Świadczenia usług świątecznej i rocznej opieki zdrowotnej dot. pisma Prezesa Szpitala z 12.10.20r. interpelacja Piotr Rygiel 2020-12-15 2020-12-29
348 - rozwiń Doświetlenie Kolegiaty Myśliborskiej interpelacja Piotr Rygiel 2020-12-09 2020-12-22
347 - rozwiń Wycinka samosiejek oraz trawy na terenie Grodziska interpelacja Piotr Rygiel 2020-12-09 2020-12-22
346 - rozwiń Informacja dot. bieżni tartanowej na stadionie, kiedy stadion zostanie oddany do użytku interpelacja Piotr Rygiel 2020-12-09 2020-12-17
345 - rozwiń Doświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogi krajowej 26 oraz 23 interpelacja Piotr Rygiel 2020-12-09 2020-12-22
344 - rozwiń Korzystanie z obiektu stadionu miejskiego w godzinach popołudniowych interpelacja Zenon Wójciak 2020-12-08 2020-12-14
343 - rozwiń Położenia chodnika na ulicy Jabłonkowej interpelacja Jan Jakubów 2020-12-02 2020-12-15
342 - rozwiń Montażu znaku z pokazaną prędkością przy przejściu dla pieszych obok cmentarza interpelacja Jan Jakubów 2020-12-02 2021-02-08
341 - rozwiń Szlak turystyczny od harcówki do zatoki ptasiej obok jeziora, uzupełnić połamane poręcze i słupki wraz z oznakowaniem interpelacja Jan Jakubów 2020-12-02 2020-12-15
340 - rozwiń Awaria wodociągów 7.11.20, inwentaryzacja sieci w obrębie centrum interpelacja Marek Antczak 2020-12-02 2020-12-22
339 - rozwiń Koszty rozbiórki Mleczarni, wykonawca, tryb wyłonienia, zagospodarowanie terenu. interpelacja Piotr Rygiel 2020-11-24 2020-12-09
338 - rozwiń Umowa na realizację zadania: "Zmian sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Kierzków" etap I i II interpelacja Damian Galas 2020-11-09 2019-11-12
337 - rozwiń Nieodpłatne zajmowanie terenów gminnych: Derczewo nr 193, Sulimierz nr 601/6 interpelacja Damian Galas 2020-11-09 2020-11-12
336 - rozwiń Przydatność wody od 1.10-27.10 2020 SUW Tarnowo, harmonogram tzw. płukania sieci do końca 2020r. interpelacja Damian Galas 2020-11-09 2020-12-04
335 - rozwiń Oczyszczacz powietrza na potrzeby Przedszkola Misia Uszatka interpelacja Piotr Rygiel 2020-11-09 2020-11-23
334 - rozwiń Wykonawca projektu Leśne Szlaki, inwentaryzacja powykonawcza, protokół odbioru prac interpelacja Piotr Rygiel 2020-11-09 2020-11-23
333 - rozwiń Zmiana godzin funkcjonowania składowiska odpadów PSZOK interpelacja Piotr Rygiel 2020-11-04 2020-11-17
332 - rozwiń Protokół pokontrolny dot. kontroli przewoźników wywożących z terenu gminy nieczystości płynne, czy przewoźnik został ukarany interpelacja Piotr Rygiel 2020-11-04 2020-11-17
331 - rozwiń Oświetlenie odcinka drogi krajowej nr 26 ul. Królewiecka na wysokości od os. XX lecia do Maldrobudu interpelacja Piotr Rygiel 2020-11-04 2020-11-17
330 - rozwiń Budowa chodnika w obrębie murów obronnych przy ul. Wałowej interpelacja Piotr Rygiel 2020-11-04 2020-11-18
329 - rozwiń Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Pileckiego z ul. Pionierów interpelacja Piotr Rygiel 2020-11-04 2020-11-17
328 - rozwiń Oświetlenie bramy Pyrzyckiej, iluminacja obwarowań miejskich w pasie ul. Wałowej interpelacja Piotr Rygiel 2020-11-04 2020-11-18
327 - rozwiń Utwardzenie ścieżki dla rowerów vis a vis PKS-u obok ogródków działkowych interpelacja Jan Jakubów 2020-10-30 2020-11-13
326 - rozwiń Zamontowanie ławki przy parkingu Spółdzielni Mieszkaniowej obok cmentarza interpelacja Jan Jakubów 2020-10-30 2020-11-13
325 - rozwiń Naprawa drogi na ulicy Kołobrzeskiej interpelacja Jan Jakubów 2020-10-30 2020-11-13
324 - rozwiń Wykonanie chodnika od ulicy Daszyńskiego do ulicy Celnej interpelacja Jan Jakubów 2020-10-30 2020-11-13
323 - rozwiń Zamontowanie szykan przed Wierzbówkiem na dodze powiatowej nr 2121Z interpelacja Bożena Srokowska 2020-10-27 2020-11-09
322 - rozwiń Ilu przedsiębiorców świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpadowych i transportu nieczystości. Kontrola ilości wywożonych nieczystości. interpelacja Zenon Wójciak 2020-09-25 2020-10-09
321 - rozwiń Zapytanie w sprawie interpelacji z 3.03.20r. (wiaty rekreacyjne na os. XX) interpelacja Wiesława Ścibiorska 2020-08-27 2020-09-11
320 - rozwiń Zapytanie w sprawie interpelacji z 29.10.19 (plan zagospodarowania przestrzennego w rej. ul. Sikorskiego) interpelacja Wiesława Ścibiorska 2020-08-27 2020-09-10
319 - rozwiń Odpowiedź na interpelację EO.0003.11.2020.AS interpelacja Piotr Rygiel 2020-08-27 2020-09-11
318 - rozwiń Umowa z wojewodą pn. Zmiana sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego na cele żłobka miejskiego wraz z jego przebudową oraz budowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu na działce o nr ewid. 384/29 i 395/2 Gmina Myślibórz. interpelacja Piotr Rygiel 2020-08-27 2020-09-11
317 - rozwiń Realizacja zadania pn. Rewitalizacja Rynku Miejskiego. interpelacja Piotr Rygiel 2020-08-27 2020-09-11
316 - rozwiń Wycinki drzew przy ul. Warszawskiej na działce 134/2 obręb 2 Myślibórz. interpelacja Piotr Rygiel 2020-08-27 2020-09-10
315 - rozwiń III etap modernizacji kwartału ul. Andersa. interpelacja Piotr Rygiel 2020-08-27 2020-09-07
314 - rozwiń Awaria oświetlenia przy ul. Pileckiego Andersa, Mickiewicza i Kolegiackiej. interpelacja Piotr Rygiel 2020-08-27 2020-09-10
313 - rozwiń Awaria oświetlenia przy ul. Kolegiackiej. interpelacja Piotr Rygiel 2020-08-27 2020-09-10
312 - rozwiń Wykonanie nawierzchni przy ul. Dworcowej. interpelacja Zenon Wójciak 2020-08-27 2020-09-10
311 - rozwiń Poinformowanie właścicieli działek nad brzegiem jezior o ich prawach i obowiązkach. interpelacja Artur Norsesowicz 2020-08-27 2020-09-10
310 - rozwiń Czy w obrębie jeziora znajduje się miejsce na parkowanie kamperów. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-08-27 2020-09-10
309 - rozwiń Zamontowanie maszyny do butelek zwrotnych i puszek. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-08-27 2020-09-10
308 - rozwiń Zamontowanie ławek na plaży i w parkach. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-08-27 2020-09-10
307 - rozwiń Wyrównanie drogi na ul. Daszyńskiego z naprawą spowalniaczy. interpelacja Jan Jakubów 2020-08-27 2020-09-11
306 - rozwiń Podwyższenie drogi przed cmentarzem wojennym. interpelacja Jan Jakubów 2020-08-27 2020-09-10
305 - rozwiń Naprawa chodnika na ul. Północnej. interpelacja Jan Jakubów 2020-08-27 2020-09-10
304 - rozwiń Wykonanie nowego nadbrzeża od pomostu do zrobionego przez Szkuner. interpelacja Jan Jakubów 2020-08-27 2020-09-11
303 - rozwiń Zapytanie w sprawie interpelacji z 5.06.19 (handel sezonowy) zapytanie Wiesława Ścibiorska 2020-08-27 2020-09-11
302 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego przy placu zabaw w sołectwie Otanów. interpelacja Grzegorz Świderski 2020-08-24 2020-09-09
301 - rozwiń Udzielenie inf. dot. zadania Budowa Żłobka Miejskiego po byłym urzędzie pracy. interpelacja Piotr Rygiel 2020-06-30 2020-07-15
300 - rozwiń Naprawa chodnika od ul. Ks. Sopoćki do mostku. interpelacja Jan Jakubów 2020-06-30 2020-07-15
299 - rozwiń Zmiana Regulaminu uprawiania sportów wodnych na jeziorze myśliborskim. interpelacja Jan Jakubów 2020-06-30 2020-07-15
298 - rozwiń Stworzenie możliwości parkowania pod nadzorem na targowisku. interpelacja Jan Jakubów 2020-06-30 2020-07-15
297 - rozwiń Położenie powierzchni asfaltowej przy ul. Celnej obok ronda. interpelacja Jan Jakubów 2020-06-30 2020-07-15
296 - rozwiń Zamontowanie spowalniacza przy placu zabaw w Myśliborzu na ul. 11 Listopada. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-06-30 2020-07-15
295 - rozwiń Postawienie siedzisk przy ul. Boh. W-wy. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-06-30 2020-07-15
294 - rozwiń Wyznaczenie miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych na drogach dochodzących do ul. Boh. W-wy. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-06-30 2020-07-15
293 - rozwiń Wyznaczenie sektorów na cmentarzu bez kaplicy wzorem lat poprzednich. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-06-30 2020-07-15
292 - rozwiń Opracowanie planu pn. Miejsce parkingowe na terenie miasta Myślibórz. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-06-30 2020-07-15
291 - rozwiń Wykaz kontroli przez instytucję zew. w Urzędzie Miejskim od 2015r. interpelacja Piotr Rygiel 2020-06-01 2020-06-15
290 - rozwiń Dokumentacja procedury wyboru Agenta Emisji dla obligacji na kwotę 9,7 mln wyemitowanych w 2019r. interpelacja Piotr Rygiel 2020-06-01 2020-06-15
289 - rozwiń Dofinansowanie remontu budynku "b" po gimnazjium. interpelacja Zenon Wójciak 2020-05-27 2020-06-12
288 - rozwiń Iluminacja Bramy Pyrzyckiej zlokalizowanej przy ul. Wyszyńskiego. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-10
287 - rozwiń Usunięcie chwastów w opasce okalającej obwarowania miejskie od ulicy Pomorskiej do ulicy Wyszyńskiego. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-09
286 - rozwiń Wykonanie traktów pieszych na Cmentarzu Komunalnym w Myśliborzu. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-08
285 - rozwiń Usunięcie wyschniętych i zagrażających bezpieczeństwu konarów drzew na Cmentarzu Komunalnym w Myśliborzu. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-08
284 - rozwiń Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu ogrodów działkowych nad Myślą. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-09
283 - rozwiń Wsparcie techniczne i finansowe Parafii Rzymskokatolickiej w Myśliborzu w zakresie oświetlenia Kolegiaty Myśliborskiej. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-09
282 - rozwiń Zbycie nieruchomości po byłej Mleczarni. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-09
281 - rozwiń Remont chodnika przy ul. Armii Polskiej na wysokości Biblioteki Miejskiej. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-09
280 - rozwiń Teren w obrębie wiatraka Holenderskiego. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-09
279 - rozwiń Place zabaw - przegląd techniczny i zgoda na użytkowanie. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-07-09
278 - rozwiń Konsultacje społeczne w zakresie rewitalizacji Parku Armii Krajowej. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-09
277 - rozwiń Wykorzystywanie pomieszczeń po Gimnazjum. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-12
276 - rozwiń Dofinansowanie na modernizację budynku B Gimnazjum. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-12
275 - rozwiń Wyrażenie zgody na wykup lokali komunalnych na rzecz mieszkańców zasobu komunalnego przy ul. Andersa. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-09
274 - rozwiń Wypowiedziana umowa dzierżawy budynku po byłym Liceum Ogólnokształcącym. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-10
273 - rozwiń Wypowiedzenie umowy o pracę ze stróżami na obiekcie na przystani miejskiej. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-10
272 - rozwiń Iluminacja obwarowań miejskich od ulicy Pomorskiej do ulicy Wyszyńskiego. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-10
271 - rozwiń Procedura ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 66/21 obręb Dąbrowa. interpelacja Piotr Rygiel 2020-05-27 2020-06-10
270 - rozwiń Inwestycja pn. Budowa cmentarza miejskiego. zapytanie Małgorzata Piwowarczyk 2020-05-27 2020-06-09
269 - rozwiń Dofinansowanie do komputerów dla uczniów z Gminy Myślibórz. zapytanie Małgorzata Piwowarczyk 2020-05-27 2020-06-10
268 - rozwiń Postawienie wiat lub przygotowanie miejsca na znicze, które można ponownie wykorzystać. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-05-27 2020-06-08
267 - rozwiń Zagospodarowanie górki ślimaczej. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-05-27 2020-06-08
266 - rozwiń Kontrola brzegu jeziora począwszy od plaży do parku w kierunku Harcówki. interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-05-27 2020-06-08
265 - rozwiń Renowacja bramy wjazdowej oraz furtki przy wjeździe na cmentarz w Sulimierzu. interpelacja Andrzej Hrynkiewicz 2020-05-27 2020-06-08
264 - rozwiń Umieszczenie widocznych numerów domów na budynkach wiejskich przy drogach. interpelacja Jerzy Warachowski 2020-05-27 2020-06-09
263 - rozwiń Poprawienie błędów na tablicy informacyjnej przy wejściu na obiekty OSiR. interpelacja Jerzy Warachowski 2020-05-27 2020-06-10
262 - rozwiń Stałe podłączenie wody do wszystkich obiektów sportowych OSiR Myślibórz. interpelacja Jerzy Warachowski 2020-05-27 2020-06-08
261 - rozwiń Zamontowanie lustra, które umożliwi bezpieczny wyjazd z drogi gminnej nr 321. interpelacja Barbara Rozwadowska 2020-05-27 2020-06-08
260 - rozwiń Wyjaśnienie wykorzystywania terenów gminnych. interpelacja Damian Galas 2020-04-28 2020-05-13
259 - rozwiń Przedstawienie informacji dot. SUW Tarnowo interpelacja Damian Galas 2020-04-28 2020-05-22
258 - rozwiń Ustawienie ławki na ulicy Boh. Warszawy na wysokości przystanku autobusowego. interpelacja Jan Jakubów 2020-04-28 2020-05-07
257 - rozwiń Naprawa drogi i stworzenie możliwości przejścia dla pieszych na ulicy Daszyńskiego 8a, 8b, 8c. interpelacja Jan Jakubów 2020-04-28 2020-05-07
256 - rozwiń Kontrola CBA dot. zamówień publicznych . Udostępnienie protokołu i zastrzeżeń oraz stanowiska CBA do zastrzeżeń. interpelacja Piotr Rygiel 2020-04-21 2020-05-05
255 - rozwiń Interwencja w sprawie zatrudnienia lekarza internisty w przychodni zdrowia w sołectwie Sulimierz, od 1 lutego brak jest lekarza. interpelacja Piotr Rygiel 2020-03-03 2020-03-18
254 - rozwiń Informacja czy zostało zakończone postępowanie kontrolne w zakresie przestrzegania koncesji na wywóz nieczystości płynnych. interpelacja Piotr Rygiel 2020-03-03 2020-03-16
253 - rozwiń Zakup filtra powietrza dla Przedszkola Misia Uszatka przy ul. Spokojnej. interpelacja Piotr Rygiel 2020-03-03 2020-03-18
252 - rozwiń Rozpatrzenie możliwości uruchomienia połączenia autobusowego na linii Sulimierz, Głazów, Renice. interpelacja Piotr Rygiel 2020-03-03 2020-03-16
251 - rozwiń Przedstawienie informacji, na jakim etapie są uzgodnienia z KOWR odnośnie przekazania gruntów wskazanych przez sołectwa Gminy Myślibórz. interpelacja Zenon Wójciak 2020-03-03 2020-03-18
250 - rozwiń Przedstawienie informacji, ile osób skorzystało z parku liniowego i jaki był wpływ do budżetu gminy z tego tytułu. interpelacja Zenon Wójciak 2020-03-03 2020-03-18
249 - rozwiń Podanie ilości gospodarstw gminy Myślibórz, które skorzystało z dotacji wykonania studni głębinowych. interpelacja Zenon Wójciak 2020-03-03 2020-03-16
248 - rozwiń Podanie terminu w którym zostanie powołana komisja do przedstawienia realizacji najpilniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy, a dotyczących: wodociągów, kanalizacji, dróg, oświetlenia itp. interpelacja Zenon Wójciak 2020-03-03 2020-03-17
247 - rozwiń Przedstawienie miesięcznych kosztów utrzymania budynków po byłym gimnazjum. interpelacja Zenon Wójciak 2020-03-03 2020-03-18
246 - rozwiń Poprawa uskoku pomiędzy nawierzchnią asfaltową i brukiem na ulicy Lipowej, będącego przyczyną pęknięć ścian budynku mieszkalnego, obok straży pożarnej. interpelacja Jerzy Warachowski 2020-03-03 2020-04-15
245 - rozwiń Naprawa rynien na dachu młyna na ulicy Łużyckiej celem uniknięcia szkód na nowo położonej nawierzchni ulicy. interpelacja Jerzy Warachowski 2020-03-03 2020-04-16
244 - rozwiń Przycięcie koron drzew na ulicy Kamiennej. interpelacja Jan Jakubów 2020-03-03 2020-03-16
243 - rozwiń Uzupełnienie brakującej części chodnika na ulicy Sikorskiego obok szkoły Nr 2. interpelacja Jan Jakubów 2020-03-03 2020-03-16
242 - rozwiń Podwyższenie drogi przed cmentarzem wojennym. interpelacja Jan Jakubów 2020-03-03 2020-03-16
241 - rozwiń Zagospodarowanie placu „parkingu”. zapytanie Wiesława Ścibiorska 2020-03-03 2020-03-18
240 - rozwiń Odnowienie wiat rekreacyjnych na os. XX. zapytanie Wiesława Ścibiorska 2020-03-03 2020-03-16
239 - rozwiń Powołania komórki lub dokonanie weryfikacji zajmowania terenów gminnych przez osoby prywatne bez odpłatności interpelacja Damian Galas 2020-01-28 2020-02-12
238 - rozwiń Dot. dworca PKS-u, posprzątanie i zabezpieczenie techniczne budynku interpelacja Damian Galas 2020-01-28 2020-02-07
237 - rozwiń Dot. pobocza drogi powiatowej w Kierzkowie interpelacja Damian Galas 2020-01-28 2020-03-06
236 - rozwiń Dot. braku barier drogowych przy drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Kierzków – Golenice interpelacja Damian Galas 2020-01-28 2020-02-07
235 - rozwiń Naniesienie pasów na przejściu przez ul. Gdańską u zbiegu z ul. Lipową interpelacja Jerzy Warachowski 2020-01-28 2020-02-07
234 - rozwiń Uporządkowanie terenu i zabezpieczenia budynku na dworcu PKS w Myśliborzu interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-01-28 2020-02-07
233 - rozwiń Wprowadzenie w Gminie Myślibórz oznakowania odpadów komunalnych w formie kodów kreskowych interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-01-28 2020-02-07
232 - rozwiń Wymiana pieca węglowego na gazowy w budynku OSIR przy ul. Marcinkowskiego interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2020-01-28 2020-02-12
231 - rozwiń Informacja o toczącym się postępowaniu kontrolnym w zakresie odbioru nieczystości płynnych interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-07
230 - rozwiń Dot. informacji o kwocie wyemitowanych obligacji w roku ubiegłym interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-21
229 - rozwiń Uporządkowanie terenu na ul. 11 Listopada po tzw. dechach interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-12
228 - rozwiń Montaż ławek na placu zabaw w Myśliborzu przy ul. 11 Listopada w miejscu usuniętego klombu interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-06
227 - rozwiń Usunięcia ubytków drogowych w pasie dróg gminnych zlokalizowanych przy ul. Malborskiej, Strzeleckiej oraz drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-07
226 - rozwiń Dot. przygotowania dokumentacji projektowej na remont parkingu przy ul. Klasztornej na wysokości Domu Kultury interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-12
225 - rozwiń Remont chodnika przy ul. Armii Polskiej na wysokości Biblioteki Miejskiej interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-06
224 - rozwiń Dot. informacji czy w roku bieżącym zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków unijnych przeznaczonych na kompleksowy remont ul. Pionierów interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-07
223 - rozwiń Przetarg na dokończenie zadań polegających na modernizacji kwartałów ul. Andersa i ul. Pionierów interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-12
222 - rozwiń Usunięcie dwóch wiatrołomów znajdujących się na szlaku rekreacyjnym na zatoce ptasiej interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-07
221 - rozwiń Przegląd drzewostanu znajdującego się w obrębie ulic Pomorska, Wałowa, Marcinkowskiego, Park Armii Krajowej w celu zabezpieczenia bądź usunięcia drzew stanowiących zagrożenie dla mieszkańców oraz ich mienia interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-06
220 - rozwiń Modernizacja chodnika wraz z wymianą wpustu kanalizacyjnego usytuowanego na działce 96/1 obręb 2 Myślibórz przy ul. Wyszyńskiego interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-06
219 - rozwiń Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji bądź rewitalizacji Parku Armii Krajowej interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-07
218 - rozwiń Wycinka trzciny znajdującej się w Parku Armii Krajowej interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-06
217 - rozwiń Odbudowa chodnika prowadzącego do przepustu znajdującego się w Parku Armii Krajowej interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-07
216 - rozwiń Iluminacja obwarowań miejskich wraz z oświetleniem Baszty Prochowej oraz oświetlenie Bramy Pyrzyckiej przy ulicy Wyszyńskiego interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-07
215 - rozwiń Doświetlenie Kolegiaty Myśliborskiej interpelacja Piotr Rygiel 2020-01-28 2020-02-07
214 - rozwiń Przegląd szlaków turystycznych nad jeziorem myśliborskim łącznie z grodziskiem (Łysa Góra) interpelacja Jan Jakubów 2020-01-28 2020-02-07
213 - rozwiń Ustawienie przynajmniej dwóch ławeczek na szlaku turystycznym przy jeziorze począwszy od harcówki interpelacja Jan Jakubów 2020-01-28 2020-02-07
212 - rozwiń Dot. zmian cennika korzystania z sauny na basenie. Kiedy zostanie przedłożony projekt uchwały interpelacja Jerzy Warachowski 2019-12-13 2019-12-27
211 - rozwiń Czy na terenie gminy są tereny w wieczystym użytkowaniu nie zagospodarowane i gmina będzie ubiegać się o ich zwrot interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-12-03 2019-12-18
210 - rozwiń Prośba aby materiały na komisję i sesje dla radnych były identyczne w treści, formie i sposobie przekazania interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-12-03 2019-12-17
209 - rozwiń Ilu przedsiębiorców myśliborskich w latach 2014-2018 skorzystało z ulgi w podatku od nieruchomości. Czy Gmina proponuje inne formy pomocy myśliborskim przedsiębiorcom interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-12-03 2019-12-17
208 - rozwiń Dokonania przeglądu oraz naprawy chodnika na odcinku od ul. Marcinkowskiego do ul. Pomorskiej, dot. chodnika od strony tzw. placu cyrkowego interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-11-26 2019-12-10
207 - rozwiń Przegląd drzewostanu na ul. Młyńskiej celem wycięcia drzew stanowiących zagrożenie dla mieszkańców interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-11-26 2019-12-10
206 - rozwiń Na jakim etapie jest realizacja programu "Mieszkanie +" interpelacja Piotr Rygiel 2019-11-26 2019-12-10
205 - rozwiń Rozpoznanie możliwości doświetlenia kolegiaty w Myśliborzu interpelacja Piotr Rygiel 2019-11-26 2019-12-10
204 - rozwiń dot. wycięcia dwóch drzew znajdujących się na ścieżkach zdrowia (1 za łysą górą, drugie przy jeziorze ok. 400 m od harcówki) interpelacja Jan Jakubów 2019-11-26 2019-12-10
203 - rozwiń Na jakim etapie jest sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sikorskiego interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-10-29 2019-11-13
202 - rozwiń Na jakim etapie są prace nad projektem nowej uchwały w sprawie opłaty targowej Uchwała Nr XVII/143/2015 RM w Myśliborzu. Interpelacja z 5.06.2019r. interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-10-29 2019-11-12
201 - rozwiń Ile osób korzysta z programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019" interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-10-29 2019-11-13
200 - rozwiń Ustawienie odpowiednich znaków drogowych przy ul. Daszyńskiego obok cmentarza, likwidując zagrożenie interpelacja Jan Jakubów 2019-10-29 2019-11-12
199 - rozwiń Zmiana cennika korzystania z sauny na basenie miejskim interpelacja Jerzy Warachowski 2019-10-29 2019-11-13
198 - rozwiń Usunięcie stwarzających poważne niebezpieczeństwo, gałęzi i konarów opadających na drogę od Harcówki do wejścia na Cmentarz Wojenny interpelacja Jerzy Warachowski 2019-10-29 2019-11-12
197 - rozwiń Uruchomienie i skierowanie lampy oświetleniowej w kierunku chodnika na ulicy Kamiennej interpelacja Jerzy Warachowski 2019-10-29 2019-11-12
196 - rozwiń Dot. przygotowania projektu budowy nawierzchni ulicy Młyńskiej wraz z chodnikami interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-10-29 2019-11-12
195 - rozwiń Remont chodnika na ul. Marcinkowskiego 2 od strony podwórka interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-10-29 2019-11-12
194 - rozwiń Dot. montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Myśliborzu interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-10-29 2019-11-13
193 - rozwiń Oświetlenie traktu pieszo-rowerowego ul. Królewieckiej w kierunku Maldrobudu interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-29 2019-11-12
192 - rozwiń Oświetlenie Wałowej w obrębie Baszty Prochowej interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-29 2019-11-12
191 - rozwiń Usunięcie suchych drzew w pasie ul. Pomorskiej, Wałowej interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-29 2019-11-12
190 - rozwiń Doświetlenie kwartału ul. Pileckiego, dot. śmietnika obok Szkoły Muzycznej interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-29 2019-11-12
189 - rozwiń Spotkanie z osobami prowadzącymi działalność w obrębie ul. Warszawskiej ze względu na brak możliwości dostępu do ich lokali interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-29 2019-11-12
188 - rozwiń Czy Gmina Myślibórz będzie brała udział w programie rządowym na dofinansowanie odtworzenia połączeń autobusowych na terenie Gminy Myślibórz i Powiatu Myśliborskiego interpelacja Marek Antczak 2019-10-01 2019-10-15
187 - rozwiń Wykonanie pomostu na plaży przy ul. Daszyńskiego (Zatoka Ptasia) interpelacja Jan Jakubów 2019-10-01 2019-10-16
186 - rozwiń Zadanie - iluminacja murów obronnych i Baszty Pyrzyckiej interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-15
185 - rozwiń Kiedy zostanie odtworzony chodnik wraz z nawierzchnią bitumiczną przy ul. Marcinkowskiego, Warszawskiej, Spadzistej interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-15
184 - rozwiń Remont pomieszczenia dla Związku Niewidomych w budynku po Gimnazjum przy ul. Pionierów interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-16
183 - rozwiń Naprawa chodnika przy ul. Armii na odcinku od skrzyżowania z ul. Klasztorną do skrzyżowania z ul. Pionierów interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-15
182 - rozwiń Usunięcie ubytków drogowych na drodze dojazdowej do garaży przy ul. Celnej interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-15
181 - rozwiń Na jakim etapie jest ocena wniosków na rewitalizację obiektów przy ul. Rynek i Ratuszowa interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-15
180 - rozwiń Jak wygląda współpraca partnerska z Soltau, czy odbędzie się spotkanie rady obu miast interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-16
179 - rozwiń Udrożnienie kratki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ul. Andersa z Pionierów interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-15
178 - rozwiń Informacja czy zakończyła się kontrola przewoźników wywożących nieczystości płynne z terenu Gminy Myślibórz interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-15
177 - rozwiń Udrożnienie studni kanalizacyjnej w kwartale ul. Wyszyńskiego/Pomorska/Rynek na wysokości dojścia do śmietników interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-15
176 - rozwiń Naprawa studni telekomunikacyjnej w chodniku przy ul. Andersa interpelacja Piotr Rygiel 2019-10-01 2019-10-15
175 - rozwiń Jakie działania podjęte w celu naprawy jacuzzi na pływalni krytej w Myśliborzu interpelacja Zenon Wójciak 2019-10-01 2019-10-16
174 - rozwiń Ile wyremontowano dróg gruntowych na terenie Gminy od 01.19 do 30.09.19 i z jakich dofinansowań skorzystała Gmina interpelacja Zenon Wójciak 2019-10-01 2019-10-15
173 - rozwiń Co gmina uczyniła w kierunku poprawy dostarczenia wody do odbiorców ul. Gorzowskiej i m. Klicko interpelacja Zenon Wójciak 2019-10-01 2019-10-15
172 - rozwiń Prośba o podanie przyczyn braku realizacji wniosku złożonego na zebraniach wiejskich interpelacja Zenon Wójciak 2019-10-01 2019-10-15
171 - rozwiń dot. zmiany uchwały nr LXV/512/2010 z dn. 28.06.2010r. interpelacja Damian Galas 2019-09-09 2019-09-20
170 - rozwiń Prośba o usunięcie pojazdów zajmujących chodnik przy ul. Młyńskiej interpelacja Piotr Rygiel 2019-08-27 2019-09-09
169 - rozwiń Wykonanie projektu zagospodarowania kwartału ul. Spadzista, Warszawska, Młyńska interpelacja Piotr Rygiel 2019-08-27 2019-09-11
168 - rozwiń Zagospodarowanie koszy na śmieci w obrębie ul. Niedziałkowskiego interpelacja Piotr Rygiel 2019-08-27 2019-09-09
167 - rozwiń Dot. inwentaryzacji drzew w obrębie ul. Pomorskiej, Wałowej, Szarych Szeregów i Parku Armii Krajowej interpelacja Piotr Rygiel 2019-08-27 2019-09-09
166 - rozwiń Prośba o przedstawienie stopnia realizacji wniosków (problemów) przedstawionych podczas zebrań sołeckich w czasie wyborów sołtysów wiosną 2019 roku interpelacja Zenon Wójciak 2019-08-27 2019-09-20
165 - rozwiń Przedstawienie całkowitego kosztu wykonania zadań z podziałem na środki własne oraz udzielone dotacje dla kolejnych inwestycji interpelacja Zenon Wójciak 2019-08-27 2019-09-11
164 - rozwiń Jakie działania podjęła Gmina w celu poprawy dostarczenia wody dla mieszkańców ul. Gorzowskiej i m. Klicko interpelacja Zenon Wójciak 2019-08-27 2019-10-02
163 - rozwiń Prośba o wykonanie poszerzenia pobocza drogi powiatowej 2114z Nr działki 390 obręb Renice oraz dokonanie niezwłocznie wycinki gałęzi drzew, które zarastają i rosną nad pasem drogowym interpelacja Zenon Wójciak 2019-08-27 2019-10-02
162 - rozwiń Prośba o zwiększenie kwoty pojedynczego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-08-27 2019-09-10
161 - rozwiń Proszę o dokonanie inwentaryzacji dot. liczby śmietników ulicznych w mieście interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-08-27 2019-09-09
160 - rozwiń Usunięcie suchych gałęzi i przycięcie niebezpiecznie opadających na odcinku od Harcówki do wejścia na Cmentarz Wojenny interpelacja Jerzy Warachowski 2019-08-27 2019-09-09
159 - rozwiń Naprawa drogi i położenie chodnika na ul. Daszyńskiego interpelacja Jan Jakubów 2019-08-27 2019-09-09
158 - rozwiń Ustawienie trzech ławek na ul. Daszyńskiego od strony cmentarza wojskowego interpelacja Jan Jakubów 2019-08-27 2019-09-09
157 - rozwiń Podniesienie drogi przez cmentarzem wojskowym na ul. 11 Listopada interpelacja Jan Jakubów 2019-08-27 2019-09-10
156 - rozwiń Dlaczego Burmistrz nie podjął rozmów w sierpniu 2017 roku z właścicielem firmy JAR-MAR po otrzymaniu wezwania do zapłaty w związku z błędnym rozliczeniem dotacji dla niepublicznego przedszkola interpelacja Piotr Rygiel 2019-07-23 2019-08-05
155 - rozwiń Prośba o przedstawienie wyliczenia kosztów utrzymania Przedszkoli publicznych za rok 2018 i pierwsze półrocze 2019 roku (styczeń-czerwiec) interpelacja Piotr Rygiel 2019-07-23 2019-07-29
154 - rozwiń Prośba o informację w jaki sposób będą wykorzystane obiekty A i B po wygaszeniu Gimnazjum przy ul. Pionierów interpelacja Piotr Rygiel 2019-07-23 2019-07-30
153 - rozwiń Rozpoznanie sprawy dot. dewastacji ławek w obrębie Biblioteki przy ul. Armii Polskiej interpelacja Piotr Rygiel 2019-06-19 2019-07-03
152 - rozwiń Zastosowanie segregacji odpadów na cmentarzy komunalnym interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-06-19 2019-07-03
151 - rozwiń Dot. zamontowania klimatyzacji w Ratuszu interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-06-19 2019-07-02
150 - rozwiń Prośba o sprawdzenie jakości działania kamer w całym mieście Myśliborzu interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-06-19 2019-07-05
149 - rozwiń Prośba o zatrudnienie architekta w Gminie Myślibórz interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-06-19 2019-07-15
148 - rozwiń Ustawienie trzech małych śmietników na ul. Ogrodowej interpelacja Jan Jakubów 2019-06-19 2019-07-03
147 - rozwiń Utworzenie miejsca parkingowego z prawej strony przy zejściu na ulicy Daszyńskiego interpelacja Jan Jakubów 2019-06-19 2019-07-03
146 - rozwiń Oczyszczenie dna plaży przy ul. Daszyńskiego interpelacja Jerzy Warachowski 2019-06-19 2019-07-03
145 - rozwiń Brak oświetlenia na drodze gminnej nr 105 do domu nr 1A interpelacja Grzegorz Świderski 2019-06-13 2019-06-26
144 - rozwiń Dot. transportu mieszkańców sołectw do miasta i do domów w okresie wakacyjnym interpelacja Grzegorz Świderski 2019-06-05 2019-06-19
143 - rozwiń Dot. zmiany w Uchwale Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr XVII/143/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-06-05 2019-06-25
142 - rozwiń Brak koszy na śmieci ul. Łużyckiej i Ogrodowej w stronę targowiska interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-06-05 2019-07-18
141 - rozwiń Prośba o zainstalowanie urządzenia schładzającego pomieszczenie Kaplicy Cmentarnej przy ulicy Celnej interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-06-05 2019-06-19
140 - rozwiń Utworzenie w budżecie Gminy Myślibórz zadania pn. Młodzieżowy Budżet Obywatelski interpelacja Marek Antczak 2019-05-29 2019-06-13
139 - rozwiń Kto został wybrany delegatem do Stowarzyszenia Euroregiony Gmin Polskich Pomerania w obecnej kadencji interpelacja Piotr Rygiel 2019-05-29 2019-06-13
138 - rozwiń Kiedy zostanie wykonana modernizacja chodnika na ul. Pionierów i Armii Polskiej interpelacja Piotr Rygiel 2019-05-29 2019-06-13
137 - rozwiń Na jakim etapie jest postępowanie na sprzedaż obiektu po byłej mleczarni interpelacja Piotr Rygiel 2019-05-29 2019-06-13
136 - rozwiń Na jakim etapie jest budowa parkingu przy ul. Klasztornej w obrębie Myśliborskiego Ośrodka Kultury interpelacja Piotr Rygiel 2019-05-29 2019-06-12
135 - rozwiń Kiedy planowana jest zakończenie kontroli w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez przewoźników działających na terenie Miasta i Gminy Myślibórz interpelacja Piotr Rygiel 2019-05-29 2019-06-13
134 - rozwiń Przegląd drzewostanu na zbiegu ulic Pomorska i Wałowa w związku ze zwisającymi gałęziami które uszkodziły dwa pojazdy interpelacja Piotr Rygiel 2019-05-29 2019-06-13
133 - rozwiń W jaki sposób będzie zabezpieczona plaża na Os. XX-lecia przez WOPR interpelacja Piotr Rygiel 2019-05-29 2019-06-13
132 - rozwiń Montaż wpustu ulicznego odprowadzającego ścieki opadowe z terenu ul. Sikorskiego na wysokości budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 54 dz. 453 interpelacja Piotr Rygiel 2019-05-29 2019-06-13
131 - rozwiń Podjęcie działań mających na celu udrożnenie lub zwiększenie średnicy rury odprowadzającej wodę po opadach z kratki ściekowej w pasie drogi powiatowej działka nr 298 obręb Ławy interpelacja Zenon Wójciak 2019-05-29 2019-06-13
130 - rozwiń Podjęcie działań mających na celu wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości przystanku dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Ławy interpelacja Zenon Wójciak 2019-05-29 2019-06-13
129 - rozwiń Zabezpieczenie Gminy Myślibórz w defibrylatory AED interpelacja Jerzy Warachowski 2019-04-25 2019-05-15
128 - rozwiń Dot. niszczenia dróg gminnych tuż po ich remontach przez firmy interpelacja Damian Galas 2019-04-25 2019-05-10
127 - rozwiń Dot. zajęcia pasa drogowego (ul. Cienista) przez sprzęt budowlany, który blokuje ww. ulicę interpelacja Damian Galas 2019-04-25 2019-05-10
126 - rozwiń Zajęcie dróg gminnych poprzez ich zaoranie przez rolników interpelacja Damian Galas 2019-04-25 2019-05-10
125 - rozwiń Czy istnieje możliwość udrożnienia przejścia od ul. Strzeleckiej w kierunku interpelacja Artur Norsesowicz 2019-04-25 2019-05-10
124 - rozwiń Prośba o zamontowanie ulicznych lamp solarnych ledowych przy drodze gruntowej w miejscowości Zgoda od nr 2d - 2f interpelacja Artur Norsesowicz 2019-04-25 2019-05-10
123 - rozwiń Prośba o remont drogi gminnej w miejscowości Zgoda interpelacja Artur Norsesowicz 2019-04-25 2019-05-10
122 - rozwiń Dot. budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Cienistej interpelacja Zenon Wójciak 2019-04-25 2019-05-10
121 - rozwiń Na jakim etapie jest przygotowanie remontu ulicy Młyńskiej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-04-25 2019-05-10
120 - rozwiń Prośba o zwrócenie uwagi na zabezpieczenie ścianki wspinaczkowej na terenie Harcówki interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-04-25 2019-05-10
119 - rozwiń Prośba o remont schodów - zejście z ulicy Młyńskiej do ulicy Kościelnej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-04-25 2019-05-10
118 - rozwiń Prośba o wykonanie utwardzenia rozpoczętej modernizacji kwartału ul. Andersa wraz z włączeniem do systemu kanalizacyjnego interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-13
117 - rozwiń Prośba o wykonanie ogrodzenia miejskiego placu zabaw znajdującego się przy ul. 11 Listopada interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-10
116 - rozwiń Interpelacja dot. zwodowanego statku wycieczkowego interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-14
115 - rozwiń Czy w bieżącym roku budżetowym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Pionierów interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-10
114 - rozwiń Prośba o usunięcie ubytku drogowego wraz z regulacją wpustu ulicznego do wysokości powierzchni drogi na skrzyżowaniu ulicy Pionierów z ul. Andersa interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-10
113 - rozwiń Prośba o pilną naprawę chodnika znajdującego się przy ul. Pionierów na wysokości sklepu Pinokio interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-10
112 - rozwiń Czy w sezonie wakacyjnym w 2019 roku zostanie utworzone miejsce do kąpieli na Os. XX-lecia wraz zabezpieczeniem przez ratowników WOPR oraz ratowników zatrudnionych w OSiR Myślibórz interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-14
111 - rozwiń Czy zostało zakończone postępowanie wyjaśniające przez UMiG Myślibórz w zakresie uchybień dot. wydanej koncesji na wywóz nieczystości płynnych interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-10
110 - rozwiń Przeprowadzenie pilnej kontroli drzewostanu na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w zakresie usunięcia konarów, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-10
109 - rozwiń Kiedy zostanie zakończona inwestycja rewitalizacji muru okalającego teren cmentarza komunalnego przy ul. Celnej w Myśliborzu interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-10
108 - rozwiń Informacja jak zostanie rozwiązany w bieżącym roku problem sprzątania Rynku Miejskiego, Plaży Miejskiej oraz pozostałych newralgicznych punktów miejskich interpelacja Piotr Rygiel 2019-04-25 2019-05-10
107 - rozwiń Postawienie dwóch ławek na ulicy Celnej z lewej strony interpelacja Jan Jakubów 2019-04-25 2019-05-10
106 - rozwiń Wykonanie chodnika na ulicy 11 Listopada do harcówki z lewej strony interpelacja Jan Jakubów 2019-04-25 2019-05-10
105 - rozwiń Prośba o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami wspólnoty przy ul. Andersa w sprawie sprzedaży mieszkań na rzecz najemców interpelacja Piotr Rygiel 2019-03-26 2019-04-09
104 - rozwiń Pilne przeprowadzenie kontroli placu zabaw przy ul. 11 Listopada oraz o usunięcie uszkodzeń w urządzenia zabawowych interpelacja Piotr Rygiel 2019-03-26 2019-04-08
103 - rozwiń Podanie informacji kiedy zostanie wykonana iluminacja obwarowań miejskich wraz z oświetleniem Bramy Pyrzyckiej interpelacja Piotr Rygiel 2019-03-26 2019-04-03
102 - rozwiń Zabezpieczenie Białego Mostku interpelacja Piotr Rygiel 2019-03-26 2019-04-08
101 - rozwiń Wykaz wszystkich umów zawartych w 2018 roku przez Gminę Myślibórz interpelacja Piotr Rygiel 2019-03-26 2019-04-04
100 - rozwiń Interpelacja dot. Uchwały IV/43/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku interpelacja Piotr Rygiel 2019-03-26 2019-04-08
99 - rozwiń Czy radnemu można zabronić przeczytania składanej interpelacji lub zapytania do przewodniczącego rady na piśmie w całości, zgodnie z art. 24 ust 4 i 5 interpelacja Zenon Wójciak 2019-03-26 2019-04-09
98 - rozwiń Posprzątanie poboczy i nagromadzonej ziemi przy krawężnikach dróg miasta i gminy Myślibórz poprzez wystąpienie do zarządcy tych dróg interpelacja Zenon Wójciak 2019-03-26 2019-04-08
97 - rozwiń Załatanie licznych dziur na poboczu drogi powiatowej przy ulicy Celnej przy murze cmentarza na wysokości ogrodów działkowych interpelacja Zenon Wójciak 2019-03-26 2019-04-08
96 - rozwiń Podjęcie działań mających na celu niezwłoczne poprawienie stanu nawierzchni w drodze gruntowej z Ław do Podławia nr działki 345 i 508 interpelacja Zenon Wójciak 2019-03-26 2019-04-08
95 - rozwiń Podjęcie działań mających na celu niezwłoczne poprawienie stanu nawierzchni w drodze gruntowej o nr działki 42 obręb Ławy interpelacja Zenon Wójciak 2019-03-26 2019-04-08
94 - rozwiń Wykonanie przycinki drzew na działce o nr ewid. 382 Ławy w okolicach przystanku autobusowego interpelacja Zenon Wójciak 2019-03-26 2019-04-08
93 - rozwiń Podjęcie działań wspólnie z zarządcą drogi powiatowej nr 2161Z mających na celu uspokojenie ruchu na odcinku drogi przebiegającej przez m. Ławy interpelacja Zenon Wójciak 2019-03-26 2019-04-08
92 - rozwiń Naprawienie oświetlenia w Parku Armii Krajowej od strony ulicy Cienistej interpelacja Zenon Wójciak 2019-03-26 2019-04-08
91 - rozwiń Dot. utwardzenia parkingu - wjazd od ul. Boh. Warszawy dla kientów Ośrodka Pomocy Społecznej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-03-26 2019-04-08
90 - rozwiń Dosadzenie żywopłotu przy ul. 11 Listopada i ul. Marcinkowskiego interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-03-26 2019-04-08
89 - rozwiń Zagospodarowanie pomostu przyległego do plaży miejskiej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-03-26 2019-04-08
88 - rozwiń Dot. zakrzewień, które wchodzą na jezdnie na drodze powiatowej nr 2106Z interpelacja Damian Galas 2019-03-26 2019-05-08
87 - rozwiń Remont drogi powiatowej nr 2161Z interpelacja Damian Galas 2019-03-26 2019-04-08
86 - rozwiń Naprawa drogi wraz z utwardzeniem przy zatoce ptasiej od plaży do grodziska (szlak turystyczny) interpelacja Jan Jakubów 2019-03-26 2019-04-09
85 - rozwiń Naprawa drogi na ulicy Kołobrzeskiej interpelacja Jan Jakubów 2019-03-26 2019-04-08
84 - rozwiń Wymiana tablicy ogłoszeń i postawienia nowej (drugiej) na Os. XX-lecia interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-03-26 2019-04-08
83 - rozwiń Dot. przejścia dla pieszych na ul. 1-go Maja interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-03-26 2019-04-08
82 - rozwiń Doświetlenie ulicy Kamiennej (1 lampa) - okolica wjazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-03-26 2019-04-08
81 - rozwiń Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych Edycja 2019 - wniosek do Wojewody interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-03-26 2019-04-02
80 - rozwiń Zapadnięcie się konstrukcji studzienki telekomunikacyjnej na ulicy Marii Dąbrowskiej na Os. Poetów interpelacja Piotr Rampała 2019-03-07 2019-03-21
79 - rozwiń Pełny koszt Spotkań Noworocznych Burmistrza Myśliborza w latach 2017 - 2019 oraz klucz zapraszanych gości interpelacja Piotr Rampała 2019-02-28 2019-03-14
78 - rozwiń Dot. Programu rządowego interpelacja Marek Antczak 2019-02-26 2019-03-13
77 - rozwiń Dot. Funduszu Dróg Samorządowych, czy Gmina Myślibórz planuje złożenie wniosku do tego programu w 2019 roku interpelacja Marek Antczak 2019-02-26 2019-03-11
76 - rozwiń Z jakich środków zostaną zrealizowane zadania zgłoszone w interpelacjach interpelacja Jerzy Warachowski 2019-02-26 2019-03-08
75 - rozwiń Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji budowy kanalizacji deszczowej w obrębie Rynku interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-11
74 - rozwiń Remont chodnika w pasie ul. Pionierów ze względu na wystającą obudowę studni telekomunikacyjnej interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-13
73 - rozwiń Odtworzenie kratki kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Pionierów z ul. Andersa interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-13
72 - rozwiń W sprawie budowy progu spowalniającego na ul. Mickiewicza interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-13
71 - rozwiń Na jakim etapie jest sprawa usunięcia samochodu osobowego Fiat Punto z terenu działki 111 obręb 2 Myślibórz interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-13
70 - rozwiń Remont drogi dojazdowej do garaży ul. Celnej działka 437/142 obręb 1 Myślibórz interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-13
69 - rozwiń W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelacje GN.0003.29.2019 dot. likwidacji śmietnika interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-13
68 - rozwiń W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelacje GN.0003.4.2019 dot. włączenia studni kanalizacyjnych w kwartale ul. Andersa do systemu kanalizacyjnego, jak również utwardzenia części kwartału wraz z drogą techniczną do punktu odbioru odpadów komunalnych interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-13
67 - rozwiń Budowa wiaty śmietnikowej w kwartale ul. Warszawskiej, Ratuszowej, Pomorskiej, Spadzistej wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-13
66 - rozwiń Na jakim etapie jest projekt rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Myśliborzu interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-11
65 - rozwiń Na jakim etapie jest postępowanie w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Wody Polskie związane z przejęciem Jeziora Myśliborskiego interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-26 2019-03-13
64 - rozwiń W sprawie kontroli mieszkańców segregujących odpady przez pracowników Eko-Myśl Sp. z o.o. interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-26 2019-03-13
63 - rozwiń Rozważenie możliwości budowy Hali widowiskowo-sportowej interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-26 2019-03-13
62 - rozwiń Podjęcie działań wspólnie z władzami powiatu myśliborskiego w celu wyznaczenia miejsca lub miejsc w których Lotnicze Pogotowie Ratunkowe mogłoby realizować swoje obowiązki interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-26 2019-03-13
61 - rozwiń Wykonanie remontu schodów do Kościoła w Myśliborzycach interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-26 2019-03-13
60 - rozwiń Wyremontowanie lub położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej działa 174/1 obręb Myśliborzyce interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-26 2019-03-13
59 - rozwiń Usunięcie ściętych w 2018 roku krzewów i nie zabranych do dnia dzisiejszego z pobocza drogi powiatowej Nr 2117Z interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-26 2019-03-13
58 - rozwiń Niezwłoczne załatanie dziur w nawierzchni asfaltowej drogi nr 2121Z interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-26 2019-03-13
57 - rozwiń Prośba o interwencję do Wydziału dróg powiatu o wysprzątanie ze śmieci pasa drogowego od Lasku Wierzbnickiego w kierunku Nawrocka interpelacja Barbara Rozwadowska 2019-02-26 2019-03-13
56 - rozwiń Pilny remont drogi gminnej Nr 321 w centrum wsi Nawrocko interpelacja Barbara Rozwadowska 2019-02-26 2019-03-13
55 - rozwiń Postawienie lampy w kwartale ul. Pomorskiej i Wyszyńskiego oraz przygotowanie projektu zagospodarowania tego terenu interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-02-26 2019-03-13
54 - rozwiń Zakupienie donic i umiejscowienie ich na pasie zieleni przy ulicy Szarych Szeregów interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-02-26 2019-03-13
53 - rozwiń Prośba o zobligowanie PGKiM do utrzymania czystości w mieście interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-02-26 2019-03-13
52 - rozwiń Wykonanie chodnika obok muru obronnego od ulicy Wyszyńskiego do wylotu ulicy Pomorskiej interpelacja Jan Jakubów 2019-02-26 2019-03-11
51 - rozwiń Zamontowanie lustra na chodniku przy warsztacie z myjnią na ulicy Ogrodowej interpelacja Jan Jakubów 2019-02-26 2019-03-13
50 - rozwiń Oczyszczenie ze śmieci i powalonych drzew interpelacja Jerzy Warachowski 2019-02-26 2019-03-13
49 - rozwiń Umożliwienie oczyszczenia powalonych drzew i konarów interpelacja Jerzy Warachowski 2019-02-26 2019-03-13
48 - rozwiń Dot. zmian uchwały budżetowej na rok 2019 w dziale 600 rozdział 6058 interpelacja Piotr Rygiel 2019-02-22 2019-03-11
47 - rozwiń Czy wobec któregokolwiek z przewoźników wywożących nieczystości płynne z terenu Gminy Myślibórz toczy się postępowanie wyjaśniające w zakresie działań niezgodnych z wydaną koncesją interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-15 2019-03-01
46 - rozwiń Informacja ile m3 ścieków zostało odebrane ze Stacji Paliw Lotos oraz restauracji McDonald w miejscowości Sitno w latach 2016, 2017, 2018 na podstawie złożonych oświadczeń przez przewoźników interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-15 2019-03-01
45 - rozwiń Informacja ile m3 wody zostało sprzedane przez PWiK Myślibórz dla Stacji Paliw Lotos oraz restauracji McDonald w miejscowości Sitno w latach 2016-2018 interpelacja Zenon Wójciak 2019-02-15 2019-03-01
44 - rozwiń Koszt utylizacji 1m3 ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych w stacji zlewnej w Myśliborzu oraz uzyskany zysk netto z ww. utylizacji interpelacja Roman Wąsik 2019-02-01 2019-03-05
43 - rozwiń Wykonanie pasa ruchu dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych na schodach na ulicy Młyńskiej interpelacja Jan Jakubów 2019-01-29 2019-02-13
42 - rozwiń Wykonanie chodnika na ulicy Jabłonkowej interpelacja Jan Jakubów 2019-01-29 2019-02-13
41 - rozwiń Wycinka drzew w Parki Armii Krajowej w Myśliborzu związana z inwestycją budowy parkingu interpelacja Marek Antczak 2019-01-29 2019-02-13
40 - rozwiń Naprawa lub przebudowa chodnika z miejscowości Myśliborza do miejscowości Klicka interpelacja Zenon Wójciak 2019-01-29 2019-02-13
39 - rozwiń Podjęcie działań w celu poprawienia bezpieczeństwa i złego stanu technicznego ul. Łużyckiej interpelacja Zenon Wójciak 2019-01-29 2019-02-13
38 - rozwiń Niskie ciśnienie wody w lokalizacjach ul. Gorzowskiej i miejscowości Klicko interpelacja Zenon Wójciak 2019-01-29 2019-02-13
37 - rozwiń Dodatkowe zabezpieczenie przejścia dla pieszych w miejscowości Wierzbnica na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2121Z oraz drogi krajowej nr 23, poprzez montaż sygnalizacji świetlnej lub montaż wysp ograniczających prędkość pojazdów interpelacja Bożena Srokowska 2019-01-29 2019-02-13
36 - rozwiń Montaż progów zwalniających przy placu zabaw na drodze nr 2121Z biegnącej przez miejscowość Wierzbnica interpelacja Bożena Srokowska 2019-01-29 2019-02-13
35 - rozwiń Należy rozbudować infrastrukturę sportową szkół podstawowych w gminie Myślibórz interpelacja Piotr Rampała 2019-01-29 2019-02-13
34 - rozwiń Czy w 2019 roku zostanie rozpoczęta inwestycja polegająca na budowie drogi na Osiedlu Słowiańskim dz. nr 364/14 przy bloku (młodzieżówki) na podstawie wykonanego w 2018 roku projektu wraz z zagospodarowaniem terenu interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
33 - rozwiń Czy w 2019 roku zostaną rozpoczęte prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Ratuszową do skrzyżowania z ul. Spadzistą w związku z planowaną budową kanalizacji deszczowej na ul. Rynek interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
32 - rozwiń Czy w 2019 roku zostaną rozpoczęte prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Niedziałkowskiego od skrzyżowania z ul. warszawską do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
31 - rozwiń Podjęcie działań zmierzających do likwidacji śmietnika zlokalizowanego przy wejściu do Banku PKO od strony ul. Niedziałkowskiego interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
30 - rozwiń Usunięcie samochodu osobowego marki Fiat Punto zlokalizowanego na dz. 111 obręb 2 w kwartale ul. Warszawskiej, Młyńskiej i Spadzistej interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
29 - rozwiń Kiedy zostanie przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu polegającego na budowie parkingu wraz z oświetleniem i wiatą śmietnikową dz. 111 obręb 2 w kwartale ul. Warszawskiej, Młyńskiej, Spadzistej (wniosek do budżetu został złożony) interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
28 - rozwiń Kiedy zostanie rozpoczęty 3 etap inwestycji w kwartale u. Andersa Dz. nr 179/24 polegający na utwardzeniu terenu wraz z budową drogi dojazdowej do śmietnika z włączeniem do systemu kanalizacji deszczowej studni kanalizacyjnej znajdującej się na terenie kwartału ul. Andersa (wniosek do budżetu został złożony) interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
27 - rozwiń Kiedy zostanie rozpoczęta realizacja zagospodarowania terenu polegającego na budowie: oświetlenia, wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej oraz ciągu pieszego w kwartale ul. Andersa, Pomorska, Ratuszowa, Rynek (wniosek do budżetu na realizację powyższego zadania został złożony) interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
26 - rozwiń Wykonanie oznakowania poziomego z zakazem wjazdu dla użytkowników pojazdów mechanicznych nie zamieszkujących wspólnoty ul. Pionierów 5/6 z wyraźnym wskazaniem numerów klatek których nie dotyczy dany zakaz interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
25 - rozwiń Wykonanie oznakowania poziomego z zakazem wjazdu dla użytkowników pojazdów mechanicznych nie zamieszkujących wspólnoty ul. Andersa dz. 179/24 interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
24 - rozwiń Wykonanie progu spowalniającego na ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Andersa w kierunku ul. Pileckiego wraz z wytyczeniem przejść dla pieszych (inwestycja miała być wykonana w 4 kwartale 2018 roku) interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
23 - rozwiń Pilny remont drogi gminnej dz. nr 525/1, 525/2 obręb 3 Myślibórz ul. Malborska oraz drogi gminnej nr 162/6 obręb 3 Myślibórz ul. Wschodnia drogi dojazdowe do Oczyszczalni Ścieków interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
22 - rozwiń Pilny remont drogi dojazdowej do garaży w kwartale ul. Celna dz. 437/142 droga dojazdowa do garaży przy kole łowieckim Jeleń (planowana inwestycja 4 kwartał 2018 nie zrealizowana) interpelacja Piotr Rygiel 2019-01-29 2019-02-13
21 - rozwiń Wycięcie trzciny na brzegu Jeziora Myśliborskiego od strony plaży i Parku im. Armii Krajowej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-01-29 2019-02-13
20 - rozwiń Naprawa chodnika na skwerze pomiędzy Sądem, a ulicami Niedziałkowskiego, Warszawską oraz Mariacką interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-01-29 2019-02-13
19 - rozwiń Przygotowanie projektu na budowę parkingu w ciągu ul. Wałowej na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Pileckiego i rozważenie możliwości zamiany części chodnika na parking na ulicy Pomorskiej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2019-01-29 2019-02-13
18 - rozwiń Utworzenia parkingu przy ulicy Łąkowej (na prośbę mieszkańców tej ulicy) interpelacja Wiesława Ścibiorska 2019-01-29 2019-02-13
17 - rozwiń Wymiana istniejącego chodnika na nowy wzdłuż wsi Otanów interpelacja Grzegorz Świderski 2019-01-14 2019-01-25
16 - rozwiń Zagospodarowanie wjazdu na ul. Pomorskiej od ul. Wyszyńskiego interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2018-12-20 2019-01-04
15 - rozwiń Uzupełnienie lamp w niedoświetlonych kwartałach: kwartał u. Rynek, Armii Polskiej oraz postawienie lampy oświetlającej drogę nr 80 w Myśliborzu interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2018-12-20 2019-01-04
14 - rozwiń Wymiana źródła ciepła w budynku Szkunera przy ul. Marcinkowskiego interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2018-12-20 2019-01-04
13 - rozwiń Wykonanie sztucznego oświetlenia placu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej na osiedlu domków jednorodzinnych zwanego "Osiedlem Poetów" interpelacja Piotr Rampała 2018-12-20 2019-01-04
12 - rozwiń Wymiana instalacji oświetleniowej na jaśniejszą i bardziej ekonomiczną interpelacja Jerzy Warachowski 2018-12-20 2019-01-04
11 - rozwiń Schody na wzniesieniu prowadzące do parkingu przy basenie interpelacja Jerzy Warachowski 2018-12-20 2019-01-04
10 - rozwiń Oświetleniem wyrównanie i utwardzenie części parkingowej przed basenem miejskim interpelacja Jerzy Warachowski 2018-12-20 2019-01-04
9 - rozwiń Położenie nowego chodnika po obu stronach na ul. Pionierów na odcinku od ulicy Pomorskiej do ul. Andersa interpelacja Jan Jakubów 2018-12-20 2019-01-04
8 - rozwiń Podwyższenie drogi przed cmentarzem wojskowym. W okresie opadów zamyka drogę do cmentarza interpelacja Jan Jakubów 2018-12-20 2019-01-04
7 - rozwiń Naprawa chodnika na ulicy Północnej interpelacja Jan Jakubów 2018-12-20 2019-01-04
6 - rozwiń Naprawa drogi i położenie chodnika z prawej strony na ulicy Daszyńskiego interpelacja Jan Jakubów 2018-12-20 2019-01-04
5 - rozwiń usunięte drzewa (3 sztuki) ul. Kamienna w Myśliborzu, pozostawione wystające resztki w ciągu chodnika stwarzające zagrożenie dla pieszych interpelacja Wiesława Ścibiorska 2018-12-20 2019-01-04
4 - rozwiń Zejście z chodnika od strony Jeziora Myśliborskiego przy Os. XX-lecia na plażę, teren rekreacyjny przy wspomnianym Os. XX-lecia. Zniszczone schody, bez poręczy. interpelacja Wiesława Ścibiorska 2018-12-20 2019-01-04
3 - rozwiń Zagospodarowanie kwartałów ul. Wałowej, Wyszyńskiego, Pomorskiej łącznie z remontem chodnika biegnącego od ul. Pomorskiej 9 aż do ulicy Wałowej interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2018-11-27 2018-12-07
2 - rozwiń Zakup i postawienie 1 ławki wzdłuż ulicy Celnej. Jest to droga prowadząca do nowego i starego cmentarza interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2018-11-27 2018-12-05
1 - rozwiń Wykonanie generalnego remontu dojścia i dojazdu do śmietnika przy ul. Wyszyńskiego, plac pomiędzy Bankiem PEKAO SA i sklepem PSS interpelacja Małgorzata Piwowarczyk 2018-11-27 2018-12-05