Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-09
2 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych stała 2024-05-09
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-09
4 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa stała 2024-05-09
5 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-09