Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. zajęcia pasa drogowego (ul. Cienista) przez sprzęt budowlany, który blokuje ww. ulicę

Numer: 127, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Galas wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-05-10