Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wymiana źródła ciepła w budynku Szkunera przy ul. Marcinkowskiego

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2018-12-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych, data odpowiedzi: 2019-01-04