Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Brak koszy na śmieci ul. Łużyckiej i Ogrodowej w stronę targowiska

Numer: 142, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-06-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wiesława Ścibiorska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-07-18