Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Usunięcie stwarzających poważne niebezpieczeństwo, gałęzi i konarów opadających na drogę od Harcówki do wejścia na Cmentarz Wojenny

Numer: 198, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-10-29, data przekazania: 2019-10-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Warachowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-11-12