Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pilny remont drogi dojazdowej do garaży w kwartale ul. Celna dz. 437/142 droga dojazdowa do garaży przy kole łowieckim Jeleń (planowana inwestycja 4 kwartał 2018 nie zrealizowana)

Numer: 22, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-02-13