Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie oznakowania poziomego z zakazem wjazdu dla użytkowników pojazdów mechanicznych nie zamieszkujących wspólnoty ul. Pionierów 5/6 z wyraźnym wskazaniem numerów klatek których nie dotyczy dany zakaz

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2019-02-13