Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Kiedy zostanie przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu polegającego na budowie parkingu wraz z oświetleniem i wiatą śmietnikową dz. 111 obręb 2 w kwartale ul. Warszawskiej, Młyńskiej, Spadzistej (wniosek do budżetu został złożony)

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2019-02-13