Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podjęcie działań zmierzających do likwidacji śmietnika zlokalizowanego przy wejściu do Banku PKO od strony ul. Niedziałkowskiego

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-02-13