Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy w 2019 roku zostaną rozpoczęte prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Niedziałkowskiego od skrzyżowania z ul. warszawską do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-02-13