Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy w 2019 roku zostaną rozpoczęte prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Ratuszową do skrzyżowania z ul. Spadzistą w związku z planowaną budową kanalizacji deszczowej na ul. Rynek

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-02-13