Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Porozumienie ws. ścieżki rowerowej Rów- Trzcińsko Zdrój

Numer: 352, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-12-22, data przekazania: 2020-12-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2020-12-30