Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż progów zwalniających przy placu zabaw na drodze nr 2121Z biegnącej przez miejscowość Wierzbnica

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Srokowska wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-02-13