Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. zmian uchwały budżetowej na rok 2019 w dziale 600 rozdział 6058

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-03-11