Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zakupienie donic i umiejscowienie ich na pasie zieleni przy ulicy Szarych Szeregów

Numer: 54, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-03-13