Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pilny remont drogi gminnej Nr 321 w centrum wsi Nawrocko

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Barbara Rozwadowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-03-13