Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o interwencję do Wydziału dróg powiatu o wysprzątanie ze śmieci pasa drogowego od Lasku Wierzbnickiego w kierunku Nawrocka

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Barbara Rozwadowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-03-13