Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Usunięcie ściętych w 2018 roku krzewów i nie zabranych do dnia dzisiejszego z pobocza drogi powiatowej Nr 2117Z

Numer: 59, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Wójciak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-03-13