Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych Edycja 2019 - wniosek do Wojewody

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wiesława Ścibiorska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysliborzu, data odpowiedzi: 2019-04-02