Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wymiana tablicy ogłoszeń i postawienia nowej (drugiej) na Os. XX-lecia

Numer: 84, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wiesława Ścibiorska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-04-08