Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie przycinki drzew na działce o nr ewid. 382 Ławy w okolicach przystanku autobusowego

Numer: 94, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Wójciak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-04-08