Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-27 uchwałą nr II/3/2018 (zmiana składu osobowego Komisji: uchwałą z dnia 28 stycznia 2021r. Nr XXVIII/235/2021)

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Artur Norsesowicz 0przewodniczący
Małgorzata Piwowarczyk członek
Piotr Rampała 1 wiceprzewodniczący
Piotr Rygiel członek