Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-27 uchwałą nr II/5/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Artur Norsesowicz członek
Barbara Rozwadowska członek
Jerzy Warachowski 1 wiceprzewodniczący
Roman Wąsik 0przewodniczący
Zenon Wójciak członek