Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Myślibórz

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-27 uchwałą nr II/8/2018 (zmiana składu osobowego Komisji: uchwałami z dnia 29 stycznia 2019r. Nr IV/48/2019 oraz Nr IV/49/2019)

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Brak informacji o komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Antczak członek
Artur Norsesowicz 1 wiceprzewodniczący
Piotr Rampała 0przewodniczący
Wiesława Ścibiorska członek
Jerzy Warachowski członek