Przejdź do treści

Barbara Rozwadowska

Zdjęcie: Barbara Rozwadowska
Zdjęcie: Barbara Rozwadowska

Radna

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa stała 2024-05-09
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-09

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-09 13:14:18 Głosowanie zmiany porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza (Projekt BR 9) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 13:15:49 Głosowanie zmiany porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 10) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 13:19:47 Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej (radna Małgorzata Piwowarczyk, radny Tomasz Wierucki, radny Marcin Wawer) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 13:57:10 Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 13:59:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:03:07 Głosowanie kandydatury radnego Mariusza Jakubiszyna na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:04:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 3) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:06:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 4) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:09:48 Głosowanie kandydatury radnego Tomasza Wieruckiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:11:17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 5) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:13:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 6) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:15:49 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 7) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:18:14 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 8) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:20:52 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza (Projekt BR 9) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 14:31:19 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 10) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 15:25:04 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2024 rok oraz określenia sezonu kąpielowego (Projekt EKSiP 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 15:32:55 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego (Projekt GKOŚ 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 15:36:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 (Projekt FB 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-09 15:38:41 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024-2038 (Projekt FB 2) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-05-15 15:28:29 Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (Małgorzata Piwowarczyk, Marcin Wawer, Tomasz Wierucki) I Sesja Rady Miejskiej w Mysliborzu za
2024-05-15 15:29:51 Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu I Sesja Rady Miejskiej w Mysliborzu za
2024-06-13 13:11:44 Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV(44)/339/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz (Projekt GKOŚ 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 13:12:49 Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu (Projekt ZK 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 13:13:47 Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (Projekt FB 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 13:14:32 Zmiana porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024 – 2038 (Projekt FB 2) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 15:21:03 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 17:07:09 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2023 III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 17:09:12 Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Myśliborza z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 17:11:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (projekt BR 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 17:13:44 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji 2024 – 2029 (projekt GN 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 17:27:47 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Uzależnień Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie Gminy Myślibórz na rok 2024 (projekt EKSiP 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 17:30:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/339/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz (Projekt GKOŚ 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 17:32:47 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu (Projekt ZK 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 17:34:16 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (Projekt FB 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2024-06-13 17:35:51 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024 – 2038 (Projekt FB 2) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za