Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy zostało zakończone postępowanie wyjaśniające przez UMiG Myślibórz w zakresie uchybień dot. wydanej koncesji na wywóz nieczystości płynnych

Numer: 111, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-05-10