Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o przedstawienie wyliczenia kosztów utrzymania Przedszkoli publicznych za rok 2018 i pierwsze półrocze 2019 roku (styczeń-czerwiec)

Numer: 155, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-07-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych, data odpowiedzi: 2019-07-29