Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja dot. liczby zakładów pracy 2014-2020

Numer: 374, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-02-03, data przekazania: 2021-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-02-17